d.o.o. "METAL-X" - 21215 Turija, Braće Medurić 2
Vlasnik: Ljiljana Kovačić
Tel:
021-2237-681
Tel:
021-2237-571
Fax:
021-2237-201
Mob:
063-519-607
Mob:
063-7079-060
Mob:
063-580-706
E-mail: ljiljana.kovacic@metalx.rs

Web: www.metalx.rs

 
* Prodaja gumenih transportnih traka (glatkih, rebrastih, harmonikastih - kasetastih za betonare), elevatorskih transportnih traka - gurtni u svim širinama, konstrukcijama i kvalitetima (uljnootporne, nezapaljive, antiabrazivne ...) od sledećih proizvođača: „Stomil"- Poljska i „Savatech"- Slovenija

* Prodaja PVC transportnih traka - različitih tipova

* Proizvodnja gumenih transportnih traka za vađenje šećerne repe, (samoutovarne prikolice..)

* Vršimo usluge bušenja rupa - perforacija na elevatorskim trakama

* Usluga sastavljanja gumenih transportnih traka na licu mesta i popravke postojećih transportnih traka - reparacija na toplo ili na hladno kao i mehaničkim spojnicama prema zahtevu kupca

* Krojenje transportnih traka - sužavanje

* Proizvodnja gumeno - tehničke robe (prstenovi - orinzi, spojnice, amortizeri, čistači, zagrevači, zavesice, brisači, membrane, prehrambene loptice za separatore i drugi proizvodi prema zahtevu kupca)

* Oblaganje metala gumom - bubnjeva, rolni, točkova i dr.

* Isporuka gumenih ploča raznih debljina 1,2,3...40mm sa i bez platana u raznim kvalitetima (normalne, uljnootporne, toplootporne, kiselootporne...)

* PVC transportne trake

* Lepila za PVC i gumu od proizvođača Tip-Top i Nilos iz Nemačke